Begäran om allmän handling - Boverket

3889

Allmän handling och offentlighetsprincipen - Järfälla kommun

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler.

  1. Kappahl ekero centrum
  2. Pierre.dk sverige
  3. Lime support contact
  4. Barndans motala
  5. Omsorgsarena wiki
  6. Haninge komvux studievägledare

Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller  Den 19 augusti besvarade han brevet från EN. Svaret hade rubriken ”Begäran om att få ta del av allmän handling och offentlig statistik”. I ett brev från SB, daterat  Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän  Vad är allmänna handlingar? En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video-  Handlingar är en skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Om den förvaras på en myndighet,  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

Allmän handling – Medarbetarportalen

Är brev allmän handling

En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara expedierad (skickad till någon utanför den egna myndigheten) eller färdigställd (justerad, slutbehandlad).

Är brev allmän handling

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.
App fast charger

Allmän handling betyder att alla kan se den om de vill. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras eller har upprättats där. Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda. I det här sammanhanget har urvalstest en vidare definition än begreppet personlighetstest. Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser.

Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är inkomna dit eller upprättade där. Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller  Den 19 augusti besvarade han brevet från EN. Svaret hade rubriken ”Begäran om att få ta del av allmän handling och offentlig statistik”.
Mycket aggvita i urinen

hit humane society
nyåker pepparkaksdeg
uber 2021 revenue
boxboll barn
transistor abstract
driver picopix 2021
dollarkurs usd

Lathund för allmän och offentlig handling - Medarbetarportalen

En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form. Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som … Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.


Sms flirt homme
folktandvården adelsö telefon

Offentlighetsprincipen - Linköpings universitet

För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Vad är allmänna handlingar?

Offentlig handling - Umeå kommun

Myndigheter är inte skyldiga  Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är  Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas  Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En myndighet kan bara sekretesskydda en uppgift i en offentlig handling om det finns en regel i  26 jan 2021 Syftet med offentlighetsprincipen är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man  Allmän handling. Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll,  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.