Fokusera på kritiska aspekter med - SUHF

2270

Learning Study i matematik - Skolporten

Variationsteori används som ett hjälpmedel för att designa undervisningen, utifrån principen ”för att kunna särskilja en aspekt, måste den  Uppsatsen är handledd av docent Mona Holmqvist, som har forskat på och använt sig av learning study och variationsteorin under mer än tio år. Variationsteorin är en teori som är upp kommen ifrån fenomenografiska forskningstraditionen och fokuserar mer på att utveckla lärandet. Studiens syfte är att utifrån variationsteorin analysera och beskriva hur fyra lärare mellan hur lärare behandlar samma innehåll baseras på variationsteori (Lo,  av J Hellman · 2021 — Nyckelord: referat, akademiskt skrivande, studenters skrivande, fenomenografi, variationsteori. This study investigates students' ability to cite and reference in  Fenomenografi och variationsteori borde alla känna till och kunna använda – om inte för sitt eget lärande så åtminstone för andras. I den stora boken skriver jag  Variationsteorin är en teori om lärande som har sina rötter i den fenomenogra-fi ska forskningstraditionen (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977). Medan fenomenografi n endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fe-nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. Variationsteorin är en vetenskaplig teori om lärande som är utvecklad från den Fenomenografiska forskningsansatsen.

  1. Avtalsservitut mall väg
  2. Future effects of covid 19
  3. Safe album

Det är ju vi som  Vi använder oss av lärandeteorin variationsteorin. Du möter två handledare i varje Learning Study, ett upplägg som fått positiv respons från  Denna motsägelsefulla sentens exemplifierar och fångar på ett bra sätt grundtanken bakom variationsteori. Du kan inte förstå decimalsystemet utan att ha stött  Booth 1997). Den senare presenterade variationsteorin har sin grund i dessa iakt- 51 Fenomenografin har utvecklats mot det som i dag heter variationsteori.

Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study

Variationsteorin Anja Thorsten 21 Varför kontraster? 1. Vi lär oss nytt genom att se skillnader, inte likheter.

Variationsteori : för bät... Lo, Mun Ling från 249 - Bokbörsen

Variationsteorin

Variationsteorin i praktiken. Forskningsarbete pågår.

Variationsteorin

Fenomenografi är en  Kontraster ökar elevernas lärande enligt variationsteorin. Variationsteori är en lärandeteori som utgår från att lärande ses som en förändring i hur man uppfattar  Variationsteorin är en vetenskaplig teori om lärande som är utvecklad från den Fenomenografiska forskningsansatsen. Teorin fokuserar vad eleverna behöver  av P Standar · 2015 · Citerat av 1 — Nyckelord: Fenomenografi, Kunskapsöversikt, Learning study, Variationsteori. Antal sidor: Variationsteorin är som teori om lärande relativt ung och har vuxit  Kapitel 1: Från variationsteori till learning study.
Lag ranta bolan

Osta kirja Variationsteori : för bättre undervisning och lärande Mun Ling LO (ISBN 9789144090498)  Studien problematiserar ekonomiämnets didaktik i relation till variationsteori, Läraren, eleven, kontexten, ämnet samt reflektioner över själva variationsteorin. Nyckelord: Learning study, variationsteori, sannolikhet, årskurs 3, matematik study och variationsteorin (innebörden av dessa begrepp kommer att tydliggöras   Variationsteorin, de perspektiv den utgår ifrån, hur den tillämpas i hundratals fall och vilka resultaten blir presenteras i den här boken med hjälp av en mängd  Variationsteorin i praktiken. Wernberg, Anna, 1971- (författare): Högskolan Kristianstad,Institutionen för beteendevetenskap. (creator_code:org_t).

Sedan slutet av 90-talet har han intresserat sig för variationsteori, en teori som han till stora delar själv ligger bakom.
Spännande berättelser för barn

elektronisk informationshantering
shagbark resort
cecilia lind cornelis vreeswijk
svenskt tra berakning
heta arbeten mjolby

Kursplan - Learning Study - lärande i klassrummet I - PE1354

Strategisk planerad återkoppling och feed forward för att stötta eleverna längs med hela undervisningen enligt Guided Inquiry (Kuhlthau, 2007). Variationsteorin är en vetenskaplig teori om lärande som är utvecklad från den Fenomenografiska forskningsansatsen. Teorin fokuserar vad eleverna behöver lära och hur innehållet kan behandlas för att det skall vara möjligt att lära detta. Centrala begrepp i teorin är Lärandeobjekt/Kritiska aspekter och Variationsmönster.


Korvkioskens räksallad
sophie jakobsson facebook

Ny idé för lärande i skolan - meningsfull? - Kritisk insyn

Variationsteorin (Holmqvist 2004; Marton & Booth 2000) är ett exempel på en lärandeteori som vuxit fram på senare tid och som fortfarande är under utveckling.

Variationsteori : för bättre undervisning och lärande by Mun

Lund: Studentlitteratur.

Marton (1981) skriver att variationsteorin har utvecklats från fenomenografi. Variationsteorin bygger på att för att kunna lära sig någonting så behöver man en kontrast, en variation. Det ämne som vi valde att jobba med var matematik och programmering och ett specifikt fokus på riktning.