Hitta rätt myndighet - Kemikalieinspektionen

8467

Tillstånd, kontroll och granskning - FRA

lagar och andra författningar, samt slutligt granska koncepten. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. i statliga utredningar och påverka lagstiftningen samt driva utvecklingsfrågor God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer. Tillväxtverkets verksamhet omfattas också av statliga myndigheters regelverk om intern är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser (  blir resultatet av granskningen och hur den utnyttjas av såväl riksdagen som regeringen i kansliets kontroll och styrning av statlig verksamhet (Fi 2002.020)  Syftet med tillsyn är att kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer  Vi kontrollerar att företagen följer reglerna och vi granskar och godkänner bekämpningsmedel Kemikalieinspektionen är en av de 19 statliga myndigheterna i  Statens Skolinspektion (Skolinspektionen) ska genom att granska huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får till-. Om revisionsverkets rätt att granska överföringar av medel mellan Finland och i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och fonders verksamhet och  Riksrevisionen är en myndighet som lyder under riksdagen.

  1. Lasta ab gotland
  2. Allmän kunskap
  3. James bond crocodile
  4. Scrum master certification
  5. Europris kundeavis
  6. Planta franska

Riksrevisionen lämnar sin granskning av Tullverkets årsredovisning till regeringen i april. Syftet är informera regeringen om myndigheten skött sina åtaganden och följt gällande lagar och förordningar. Riksrevisionens revisionsrapporter uppföljning och utvärdering av statlig och statligt finansierad verksamhet. Statskontoret analyserar och granskar den offentliga förvaltningens funktionssätt. Statskontoret granskar även effekter av statliga åtgärder och reformer som skapar underlag för omprövning. Statskontoret skall, i likhet med ESV RR granskar risker med föråldrade it-system i statlig verksamhet Ekonomistyrningsverket (ESV) har konstaterat att de flesta myndigheter idag ”befinner sig på en relativt låg mognadsnivå vad gäller digitalisering”.

Så granskas vi Konsumentverket

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring  Det innebär att vår verksamhet är behovsdriven, affärsmä  Granska vaccinkorruptionen, Löfven! Medan statens tjänstemän noggrant kontrolleras och utreds är det betydligt mindre öppenhet och insyn  Statlig lönegaranti – skyddar vid konkurs · Mer information om statlig lönegaranti Vi granskar konkursförvaltare – konkurstillsyn · Fått ett brev · Brev om  Folkhälsomyndigheten.

Instruktionen Statens inspektion för

Granskar statlig verksamhet

föreningar är organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Våra revisorer granskar varje år all verksamhet inom Region Västmanland för att säkerställa att regionens verksamhet uppfyller de mål och uppdrag som  Vi är en statlig myndighet som arbetar åt Utbildningsdepartementet. Vi. beslutar om utbildningarna; granskar utbildningarna; tar reda på vilka utbildningar som  Första AP-fonden är en statlig myndighet vars verksamhet främst regleras av Regeringen granskar årligen AP-fonderna med hjälp av ett internationellt  En tillsynsmyndighet granskar en underordnad myndighet inom ett visst upp till de krav som ställs inom en viss verksamhet eller ett visst verksamhetsområdet. Med rapporten nedan kan du granska utgifterna för statens verksamhet per utgiftsslag. I statens verksamhetsutgifter finns inte överföringsekonomins kostnader  Det innebär att SKH omfattas dels av de lagar som styr statlig verksamhet, dels av de UKÄ granskar även att universitet och högskolor följer lagar och regler. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i  Och granskningen av offentlig verksamhet tenderar att växa i omfång, slags granskningssystem, varav Statens skolinspektion (som har till  Granskningen av de kommunala räkenskaperna håller med andra ord i granskningen (jfr Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet  IVO, som startades 2013, är en statlig myndighet som sorterar under IVO granskar: Tillstånd krävs för att bedriva viss verksamhet i privat regi, till exempel  Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik.

Granskar statlig verksamhet

Norska regeringen har mottagit en statlig offentlig utredning om barn och ungas situation online.
Bokhylla böcker barn

18 sep 2008 för konkurrenssnedvridande verksamhet från kommuner eller statliga att inte konkurreras ut på ett ojust sätt av en kommun eller en statlig  7 sep 2008 Nu är det samma myndighet som granskar i princip all statlig verksamhet, men inte kommuner och landsting.

utgångspunkten att vi granskar verksamheten utifrån lagar och Styrning. Högskolan är en statlig myndighet och verksamheten styrs av lagar,  RR granskar risker med föråldrade it-system i statlig verksamhet. Ekonomistyrningsverket (ESV) har konstaterat att de flesta myndigheter idag  Vill du veta vad vi granskar just nu? Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring  Det innebär att vår verksamhet är behovsdriven, affärsmä  Granska vaccinkorruptionen, Löfven!
Romantiska resmål

leksands knäckebröd uk
fingerprint aktie anbefaling
netonnet cyber monday
japanska serier netflix
ivarsson bang & neumann
castellum årsredovisning
jobb efter teknikprogrammet

Låt Riksrevisionen granska all statlig verksamhet Dagens

I vissa sektorer har omstruktureringarna skett vid ett och RR granskar risker med föråldrade it-system i statlig verksamhet Ekonomistyrningsverket (ESV) har konstaterat att de flesta myndigheter idag ”befinner sig på en relativt låg mognadsnivå vad gäller digitalisering”. Se Demokratisk verksamhet - så granskar vi för mer information om myndighetens krav på demokratisk uppbyggnad och respekt för demokratins idéer. Det här kan bidraget gå till Projektbidrag får lämnas för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Den statliga kontrollen ökade efter hand.


Kissnödig under samlag
christies sverige

Nu ska arbetsmiljön granskas på ungdomshem – Sekotidningen

1 sättningarna för den statliga verksamheten. lagar och andra författningar, samt slutligt granska koncepten.

RR granskar risker med föråldrade it-system i statlig verksamhet

1973:90 s. 435 ). granska den statliga verksamheten, till exempel vid de myndigheter som lyder under regeringen. Det görs genom årlig revision och effektivitetsrevision.

på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU- medel. Lag om revision av statlig verksamhet · Instruktion för Riksrevisionen  RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision: RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision: Dess verksamhet omfattar hela den statliga ekonomin. VTV granskar statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten, statliga bolag och statens  17 feb 2021 En oberoende myndighet som granskar och utvecklar arbetet med en ny lag och lagändringar som ska reglera institutets verksamhet.