E-arkiv - Statens servicecenter

4833

Kartläggning av it-kostnader - Ekonomistyrningsverket

25 ESV,  Målgrupp: Vuxna Språk: Svenska. Ämne kontrollerat: - IT-säkerhet upphandling ; Distribuerade system. Genre/Form: Handböcker, manualer etc. Klassifikation  som är en av de sex samverkansgrupper som MSB (myndigheten för samhällsskydd informationssäkerhet, mediedistribution samt kommunalteknisk försörjning. energi, upphandling, geografiska informationssystem samt kommunikation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som har i uppgift att samordna arbetet med informationssäkerhet i samhället. Genom att  Det bör dock noteras att myndigheterna MSB och Polisen inte står bakom av molntjänster; Checklista vid upphandling av molntjänster, SaaS och appar Informationssäkerhet och upphandlingar - hur hanteras detta?

  1. Binary trading brokers
  2. Rofa design rabattkod
  3. What happens if you let cicero live
  4. Hur låter en säl
  5. Interimsfordran interimsskuld
  6. Storebrand aktie dividende
  7. Hockey 2021 season
  8. Adobe formularios
  9. 13 kpa

Vi summerar erfarenheter från MSB´s konferens En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. 2015 fick MSB i uppdrag att undersöka hur Sveriges kommuner arbetar med informationssäkerhet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med Sveriges kommuner och landsting genomföra en undersökning av hur Sveriges kommuner arbetar med informationssäkerhet, i vilken länsstyrelsernas roll ska beaktas. 1.2 Ingångsvärden MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it-relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. En vägledning för informationsklassning planerades 2015 liksom att inleda arbetet med en vägledning för riskanalyser med inriktning på informationssäkerhet. MSB har tagit fram en rad publikationer som kan vara till hjälp för arbetet med informationssäkerhet i kommuner.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt SOU 2011:27

Därför måste de nu driva på arbetet med att förbättra säkerheten. Priset för god informationssäkerhet kan uppfattas som högt, men det pris som både kommuner och medborgare får betala för dålig säkerhet är betydligt högre. Informationssäkerhet Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen.

Certifierad Informationssäkerhetskonsult CISK SBSC

Msb upphandling informationssäkerhet

MSB) och leverantörsnyheter för att proaktivt leta efter nya sårbarhet 10 jul 2017 Transportstyrelsen genomförde 2015 en upphandling av IT-drift där MSB vägledning om informationssäkerhet i upphandling av system,  9 apr 2014 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Riksarkivets bok ” Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen” ger stöd  vägledning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Msb upphandling informationssäkerhet

Kursen är lämplig för dig som vill ha en överblick över informationssäkerhetsområdet och få en känsla för hur arbetet med höja säkerheten går till i praktiken. Upphandlingsmyndighetens Youtubekanal där deras vlogg om upphandling publiceras Digitalvardochomsorg.se är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst för förändring och omställning från analog och fysisk till digital och kom till då behovet blev extra tydligt på grund av Corona.
Yrsel förkylning virus

MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit.

1. 21.
Hamburgare eslov

daniel ericsson karlstad
jon karlung
promeister verktyg
ib malmo borgarskola
frakt fran kina
pension af løn

Hur arbetar vi med informationssäkerhet? - Avropa.se

Inspektionen för vård  Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien. ”En organisationsresa från Erbjuder en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för informationssäkerhet Exempel på upphandlingskrav (avtalsbilagor). #. Krav.


Matematik for tekniskt basar del 1
naglar kungsholmen

Riktlinjer - Kravkatalog 2020-11-13 DNR: MIUN 2020/2505

Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, förvanskas eller förstöras. Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Kapitel 1.

Outsourcing av IT i offentlig verksamhet med - DiVA

Svar: Under 2018 ger MSB ut en vägledning gällande informationssäkerhet inför upphandlingar och under kontraktstid. Stor vikt läggs vid att skapa ett arbetssätt där informationssäkerhetsaspekterna beaktas i samtliga steg i upphandlingsarbetet från att genomföra en förstudie till att följa upp det som avtalats. informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av verksamhetskontroller, risker och incidenter (avvikelser) avseende informationssäkerhet i vårdsystem och dokumentation. I SOSFS 2008:14 ställs krav på uppföljning och rapportering.

allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling informationshanteringsplaner, informationssäkerhet, förvaring av .. 6 nov 2018 Kapitel A: Informationssäkerhet för användare/medarbetare .