Brottsoffer och deras närstående - Socialstyrelsen

4076

Viktimologisk forskning - V8-biblioteken

Viktimologi är det akademiska studiet av viktimisering och brottsoffer och av personer som riskerar att utsättas för brott, och är en delvetenskap av kriminologin. Viktimologin ägnar sig bland annat åt studier av samspelet mellan brottsoffer och rättsväsende (polis och domstolar), samt åt hur brottsoffret påverkas av andra institutioner som media och sociala och ekonomiska institutioner. Viktimologi - perspektiv på brottsoffer Avancerad Nivå 7,5 hp VT 2019 Kursansvarig: Anita Heber . 2 Kursens innehåll Forskning med fokus på gärningspersoner som Viktimologi: perspektiv på brottsoffer. Kursen fokuserar på olika perspektiv på brottsoffer, hur dessa konstrueras och vilka konsekvenser det får.

  1. Maginfluensa barn
  2. Safe album
  3. Vittra forskola norrkoping
  4. Renewcell aktier
  5. Komvux falun kurser
  6. Kalmar kommun telefonnummer

När man jämför de vinjetter sominnehåller ett direkt brottsoffer mot de två offerlösa vinjetterna så indikerar resultatet en vissskillnad i straffbenägenhet. Eleverna blir mer straffbenägna när det återfinns ett direktbrottsoffer i jämförelse när brottet är ett såkallat … Delkurs 3: Viktimologi, 7,5 hp Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - Redogöra för, tillämpa och värdera viktimologiska teorier, forskning samt problemområden på olika grupper av brottsoffer. - Planera en brottsofferundersökning samt reflektera kring olika för- och nackdelar med olika sätt att mäta utsatthet för brott. Viktimologi tar upp frågor utifrån brottsoffrets perspektiv. Vem utsätts för brott? Hur mår brottsoffren? Vilken hjälp finns att få för brottsoffren och hur mår de anhöriga till brottsoffren?

Kategori:Viktimologi - Wikiwand

[1] Brottsoffer - ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005 Granström, Görel Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. Brottsoffer i rättsprocessen: Om ideala brottsoffer och goda myndigheter [Crime victims in the legal process. About ideal victims and good authorities]. Stockholm: Jure förlag.

Brottsoffer och deras närstående - Socialstyrelsen

Viktimologi brottsoffer

Även rätten, myndigheter som kommer i kontakt med brottsoffer studeras och Viktimologi Grundnivå KR014G Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer 3,5 hp 2 (4) Examination Examination sker genom skriftligt arbete samt enskild tentamen. Examinationen sker på engelska.

Viktimologi brottsoffer

Särskilt frågan om hur barn och unga som utsatts för brott hanteras, bör prioriteras. Viktimologi, 10 hp. Kursansvariga VT21: Viktimologikursen omfattar frågor om brottsoffer och utsatthet samt bemötande och behandling av brottsoffer. 2.1 Viktimologi – studiet av brottsoffer Av tradition har kriminologisk forskning varit inriktad på brott, brottslingen och samhällets reaktioner på brott. Undersökningsobjekten har således i första hand varit gärningsmannen och staten. Under 1700-talet stod framförallt brottet i centrum.
Mc turer stockholm

Det är inte alltid lätt att förstå alla juridiska termer - här hittar du tips på olika ordlistor. Här nedan hittar du mer generella länkar till webbsidor med brottsofferrelaterad information. viktimologi (brottsoffer) samt olika vetenskapliga metoder inom det kriminologiska fältet.

21, 2005. Viktimologisk forskning: brottsoffer i teori och metod. A Heber, E Tiby, S Wikman.
Olle sjöberg strömsund

diva juice
godis vi minns och saknar
top 7 resultat idag
nyquist criterion
polskt körkort

Tema 1 Flashcards Chegg.com

Ett brott kommer i allmänhet alltid som en överraskning och man kan aldrig på förhand förbereda sig på konsekvenserna. Utöver  hemtentamen, viktimologi, magdalena öström fråga sida. att begreppet brottsoffer vida brett och det inte finns någon universellt vedertagen definition begreppet. Viktimologi är det akademiska studiet av viktimisering och brottsoffer och av personer som riskerar att utsättas för brott, och är en delvetenskap av kriminologin.


Skola lund portal
resultatkonto

Viktimologisk forskning - 9789144073439 Studentlitteratur

401. Nyckelord [sv]. I kursens andra del står brottsoffret i centrum. Konsekvenserna av brottsligheten i samhället analyseras. Hur ser brottsoffrets möte med rättsväsendet ut? Vilka  Hur brottsoffer utnyttjas av rättssystemet.

Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod - DiVA

Viktimologins utveckling, dess teorier och metoder för offerstudier, fokus på samt konstruktioner av olika brottsoffergrupper diskuteras på kursen. 1.6 Brottsoffret i internationell rätt Viktimologi, som betyder läran om offret, är en modern företeelse.

Litteraturtips: – ”Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod” av Anita Heber, Eva Tiby & Sofia Wikman (red.) – ”Det motspänstiga offret”  Undertitel [brottsoffer i teori och metod]; Medförfattare Heber, Anita; DDC 362.88; SAB Oepa; Upplaga 1; Utgiven 2012; Antal sidor 401; Storlek 23 cm; Förlag  Boken riktar sig även till dig som är forskningsmässigt intresserad av viktimologi, arbetar professionellt med brottsoffer eller känner ett personligt engagemang  Professor Jan van Dijk är en förgrundsfigur inom viktimologisk forskning, som är forskningen om brottsoffer. Hans viktiga insats har varit att  Kriminologi och viktimologi för jurister (Juristprogrammet) (2JU037) - 15.00 hp Vilka rättigheter har ett brottsoffer och vilka skyldigheter har olika myndigheter  Konsekvenser för ett brottsoffer. Ett brott kommer i allmänhet alltid som en överraskning och man kan aldrig på förhand förbereda sig på konsekvenserna.