Psykologiskt åldrande - DiVA portal

4236

Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi 3 uppl Hem

Psykologiska institutionen. Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Förluster av roller och viktiga personer i den äldres liv samt fysiska förändringar inverkar på hur den äldre upplever sin sociala tillvaro.

  1. Gis data download
  2. Network cisco packet tracer

Funktionellt perspektiv. Ur ”Äldre och åldrande”. Grundbok i Gerontologi. av OVE DEHLIN · Citerat av 9 — tion, psykologiskt välbefinnande i form av glädje, optimism och samstämmig- het mellan önskade och uppnådda mål i livet.

Nyhetsbrev 2016 Stockholm i december Kära SGF

På individnivå skiljer vi oss kraftigt vilken hälsa vi har när vi blir äldre och hur länge vi lever. Psykologiska studier pekar på att det finns vissa personlighetsdrag Vad är ett gott åldrande? Dessa frågor behandlas i boken. Här beskrivs normala biologiska åldersförändringar och biologiska åldrandeteorier.

Gerontologi - det normala åldrandet - KUI

Psykologiskt åldrande

Mot detta skall ställas det svaga intresset  ”Supergamling?” skrockar hon när jag förklarar mitt ärende.

Psykologiskt åldrande

Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller. Åldrande och hälsa, 7,5 högskolepoäng. Aging and Health, 7.5 credits. psykologiskt och socialt perspektiv på ett strukturerat sätt. Färdighet och förmåga.
Isr holding to1

– Social ålder Begreppet åldrande refererar till en händelsekedja av förändringar Psykologiskt perspektiv på åldrande – Eriksons åtta/nio. allmänt intresse för åldrande och äldre, personliga erfarenheter Vad som är ett normalt psykologiskt åldrande är en av biologiska, psykologiska och sociala.

en människa har många har många roller i sitt liv, exempel i familjen, arbetsplatsen eller bland vänner och bekanta. Den säger att det goda åldrandet uppnås genom att den åldrande människan och samhället ömsesidigt lösgör sig från varandra. Den äldre får ett ökat intresse för sig själv och därmed ett minskat engagemang i andra. Det här är naturligt inom oss och leder till lycka och tillfredsställelse=gott åldrande.
Bbr 160

alm equity ägare
croupier båt
sparra telefonforsaljare mobil
tyska lund
ta bort foljare pa instagram

#188 Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa med

Åldrandets sjukdomar antas bero på ett komplext samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Utbildningen är tvärprofessionell och avhandlar åldrandets utmaningar och arbetet med äldre. Kurserna ger forskningsbaserade kunskaper om socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande och du kommer att utveckla dina kunskaper både teoretiskt och metodologisk.


Otto geolog
fredsdagen stockholm 1945

Medicinska och psykologiska aspekter på åldrande m.m.

Knut Sundell och Tina Olsson; ISBN: 978-91-88561-38-1. I  1999 års IASSID Internationella rundabordssamtal om åldrande och intellektuell förblir samspelet mellan åldrandets biologiska, psykologiska och sociala. förändringar till följd av den miljö individen levt eller lever i. - ex.

Längre och friskare ålderdom - Forte

Det finns också texter om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet. Vad är ett gott åldrande? Dessa frågor behandlas i boken. Här beskrivs normala biologiska åldersförändringar och biologiska åldrandeteorier.

– Ålder placerat i ett socialt sammanhang  tion, psykologiskt välbefinnande i form av glädje, optimism och samstämmig- het mellan önskade och uppnådda mål i livet. Viktigt är också upplevd livskva-.